Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71244
Title: XÂY DỰNG PHẦN MỀM GHI NHỚ VÀ NHẬN DẠNG ĐỐI TÁC
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Trần, Minh Đẳng
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các công việc kinh doanh ở Việt Nam dần trở nên phổ biến và phát triển hơn với các nguồn đối tác lớn từ nước ngoài như Anh, Úc, Mỹ, Trung Quốc… cũng như đối tác trong nước bởi sự phát triển của xã hội và sự gia tăng dân số nhanh chóng của thế giới. Bên cạnh đó, có nhiều điều bất cập nảy sinh về quản lý nhân sự, quản lý thông tin của các đối tác đối với công ty để kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác, cũng như giữ được các mối liên hệ cần thiết cho sự phát triển của các công ty hiện nay. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều trường hợp các đối tác không đáp ứng đủ nhu cầu trong việc giao dịch với công ty, hoặc cũng có nhiều trường hợp giả danh đối tác để thực hiện các công việc phi pháp. Vì lẽ đó, rất nhiều ứng dụng quản lý nhân viên cũng như quản lý các cuộc giao dịch và thông tin đối tác được tạo ra hiện nay, đặc biệt là hệ thống CRM (Customer Relationship Management) được tạo ra để quản lý tất cả các mối quan hệ và tương tác của công ty với đối tác, cũng như việc quản lý các nhân viên của công ty để đánh giá khả năng làm việc của nhân viên. Hiện tại, hệ thống CRM lưu trữ và kiểm tra thông tin nhân viên, đối tác qua cách tìm kiếm bằng cách nhập dữ liệu chữ và số. Với sự phát triển của công nghê thông tin và sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo hiện nay, mong muốn xây dựng thêm các chức năng mới như chức năng nhận dạng mọi người qua hình ảnh là lấy thông tin từ hình ảnh của nhân viên, đối tác. Do đó, tôi đã thực hiện đề tài “Xây dựng phần mềm ghi nhớ và nhận dạng đối tác” với mục đích hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt và truy xuất thông tin thông qua hình ảnh chứa khuôn mặt của mọi người. Hệ thống được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện hỗ trợ xây dựng trang web như Flask, Flask_SQLALchemy, cùng với các thư viện hỗ trợ khác như là OpenCV, Dlib,… để xây dựng nên hệ thống nhận dạng khuôn mặt cho trang web.
Description: 42 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71244
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.