Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7179
Nhan đề: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột thịt đầu tôm sú (Penaeus monodon)
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Thi Ngọc Trâm
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột thịt đầu tôm sú (Penaues monodon) như loại và nồng độ acid hữu cơ ngâm nguyên liệu, nhiệt độ sấy và điều kiện bảo quản. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi ngâm nguyên liệu trong dung dịch acid acetic 0,15% với tỷ lệ 1:1 trong thời gian 2 phút giúp giảm pH cơ thịt tôm (7,84). Đồng thời duy trì được hàm lượng protein hợp lý và các đặc tính cảm quan của sản phẩm. Bột thịt đầu tôm thu được khi sấy ở 65°C có màu đỏ cam đặc trưng, hàm lượng đạm hòa tan cao (14,8%) và thời gian sấy được rút ngắn. Sản phẩm vẫn giữ được chất lượng tốt, màu sắc đẹp, tổng số vi sinh vật hiếu khí ở mức chấp nhận được sau 3 tuần bảo quản trong túi PA hút chân không ở điều kiện nhiệt độ phòng.
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7179
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
881.03 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.