Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71881
Title: Phát triển du lịch tại làng nghề bánh Pía Vũng Thơm, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn Mai Quốc, Việt
Nguyễn Thị Như, Ý
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 29-Dec-2021
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về du lịch, du lịch làng nghề, đặc điểm và các tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống. Phân tích những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại làng nghề bánh Pía Vũng Thơm, từ đó đề ra những định hướng và một số giải pháp phát triển du lịch tại làng nghề bánh Pía Vũng Thơm, tỉnh Sóc Trăng
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71881
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.