Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72010
Title: Sơn La phát triển du lịch gắn với Nông nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Sơn La
Du lịch
Nông nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 08 .- Tr.16-17
Abstract: Sơn La có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, đặc biệt là tài nguyên du lịch hấp dẫn. Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Sơn La. Sơn La còn có nền văn hóa độc đáo, đa dạng của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao... Đây là những lợi thế để Sơn La tập trung phát triển du lịch gắn với nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72010
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
698.52 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.