Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72061
Title: Mua sắm chính phủ trong khuôn khổ WTO - Quá trình phát triển và một số thách thức
Authors: Trần, Thu Yến
Keywords: GPA
RTAs
WTO
Mua sắm chính phủ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 08 .- Tr.89-100,47
Abstract: Trong nhiều năm qua, các thành viên WTO đã và đang nỗ lực trong việc xảy dựng quy chế pháp lí điều chỉnh lĩnh vực mua sắm chính phủ. Mặc dù WTO đã đưa vấn đề này ra đàm phán nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả các thành viên và đến nay Hiệp định mua sắm chính phủ trong khuôn khổ WTO vẫn thuộc nhóm các hiệp định không có giá trị ràng buộc với tất cả thành viên. Vậy việc ngày cảng có nhiều hiệp định thương mại khu vực chứa đựng các điều khoản về mua sắm chính phủ liệu có ảnh hưởng đến sự tồn tại của Hiệp định Mua sắm chính phủ? Bài viết phân tích những thành tựu và bình luận về các thách thức của WTO trong lĩnh vực mua sắm chính phủ trong bối cảnh các hiệp định thương mại khu vực nổi lên, qua đó làm rõ hiệp định thương mại khu vực với những cam kết về mua sắm chính phủ sẽ là động lực phát triển Hiệp định Mua sắm chính phủ trong khuôn khổ WTO.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72061
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.