Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72244
Title: Đổi mới quản trị công dựa trên dữ liệu lớn: những cơ hội và thách thức
Authors: Trần, Đức Hiệp
Keywords: Quản trị công
Dữ liệu lớn
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 596 .- Tr.4-6
Abstract: Ngày nay, với sự phát triển của điện toán đám mây và công nghệ máy tính, đặc biệt là mạng xã hội, truyền thông di động và thương mại điện tử, con người đã được sống trong một kỷ nguyên mới áp dụng công nghệ thông tin, như: văn bản điện tử, số hóa, giọng nói, hình ảnh và video điện tử, được gọi là "kỷ nguyên dữ liệu lớn". Các đặc điểm và ý kiến về một trong những thách thức khó khăn nhất mà khoa học hiện đại phải đối mặt: làm thế nào để đối phó với các cơn bão dữ liệu đang được tạo ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72244
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.59


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.