Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72609
Nhan đề: Phát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản giai đoạn 2011 - 2021
Tác giả: Đặng, Hoàng Hà
Từ khoá: Năng lượng tái tạo
An ninh năng lượng
Giảm phát thải
Nhật Bản
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.16-26
Tóm tắt: Nhu cầu về năng lượng của Nhật Bản là rất lớn. Việc bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng phục vụ cho phát triển luôn là thách thức lớn mang tính lâu dài đối với Nhật Bản. Việc phát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản đã trở thành một phần không thể thiếu để đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, đạt được phát triển bền vững và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Bài viết phân tích về mục tiêu, biện pháp đã thực hiện, những kết quả đã đạt được, thành công và những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển năng lượng tái tạo ở Nhật Bản.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72609
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.