Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72642
Title: Phú Quốc mở cửa đón khách quốc tế cơ hội “tan băng” cho du lịch
Authors: Đoàn, Hoa
Keywords: Phú Quốc
Khách quốc tế
Cơ hội
Tan băng
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.6-7
Abstract: Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang) được kỳ vọng sẽ là cơ hội góp phần làm "tan băng" cho ngành du lịch cùng các nhóm ngành liên quan trong bối cảnh bình thuờng mới. Đây là cơ hội để ngành du lịch khẳng định quyết tâm phục hồi và nếu thành công thì mô hình này sẽ được mở rộng áp dụng tại các điểm du lịch khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72642
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
721.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.