Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72673
Title: Tái khởi động du lịch “an toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn”
Authors: Thu Thảo
Keywords: Du lịch
An toàn đến đâu
Mở đến đó
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.9
Abstract: Nhằm từng bước phục hồi, kích hoạt trở lại cả du lịch nội địa và quốc tế, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19, bộ văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đã tổ chức hội nghị tái khởi động du lịch với các địa phương trong bối cảnh bình thường mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72673
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
323.34 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.