Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73010
Title: Huỳnh Thúc Kháng - người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao
Authors: Phạm, Hồng Chương
Nguyễn, Chí Cường
Keywords: Huỳnh Thúc Kháng
Chí khí rất bền
Đạo đức rất cao
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.69-74
Abstract: Trong bức thư gửi toàn thể quốc dân đồng bào khi cụ Huỳnh Thúc Kháng tạ thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Cụ Huỳnh là người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cho đến nay chưa có văn bản nào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trân trọng hơn thế về một con người. Dưới góc độ sử học, bài viết mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm về "Vị chiến sĩ lão tiền bối Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân"¹, nhân kỷ niệm lần thứ 145 Ngày sinh của ông (1-10-1876-1-10-2021).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73010
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.