Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73128
Title: Nghiên cứu hình ảnh cơ thể bản thân bằng thang đo hình ảnh cơ thể - ngoại hình MBSRQ-AS
Authors: Trương, Thị Khánh Hà
Hoàng, Thị Thảo
Phan, Thị Tâm
Keywords: Hình ảnh cơ thể bản thân
Học sinh
Sinh viên
MBSRQ-AS
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.39-50
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành trên 729 học sinh phổ thông trung học và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, sử dụng thang đo hình ảnh cơ thể bản thân đa chiều - ngoại hình (Cash, 2000), nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng thang đo này ở Việt Nam và thực trạng đánh giá về hình ảnh cơ thể ở thanh thiếu niên Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo có độ tin cậy và cấu trúc tốt sau khi loại bỏ một số mệnh đề nghịch đảo. Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn những người tham gia đều có sự chú ý đến ngoại hình của bản thân, nhấn mạnh vẻ ngoại hình là quan trọng và có những hành vi giữ gìn hình ảnh cơ thể bản thân. Các em nữ có mức độ quan tâm đến ngoại hình cũng như quan tâm đến tình trạng thừa cân cao hơn so với các em nam, trong khi các em nam tự đánh giá ngoại hình và hài lòng với các bộ phận trên cơ thể cao hơn các em nữ. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở khoa học nhằm giúp học sinh, sinh viên nâng cao tự nhận thức về hình ảnh cơ thể bản thân, giúp gia đình, nhà trường có định hướng giáo dục thế hệ trẻ biết chăm sóc cơ thể và nâng cao tự đánh giá hình ảnh cơ thể bản thân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73128
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.