Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7315
Nhan đề: Chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
Tác giả: Nguyễn, Đức Tĩnh
Từ khoá: Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Quan hệ lao động
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.03-05
Tóm tắt: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có ý nghĩa to lớn và là trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch Công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt 14 nhiệm vụ và 6 phương pháp hoạt động chủ yếu trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7315
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.7 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.