Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73455
Nhan đề: Một số thành tựu trong xây dựng Chính phủ điện tử Hoa Kỳ
Tác giả: Phạm, Ngọc Lam Giang
Từ khoá: Chính phủ điện tử
Hoa Kỳ
Thành tựu
Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 599 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới khởi xướng và manh nha xây dựng khái niệm Chính phủ Điện tử vào đầu những năm 1990 để cải cách toàn bộ nền hành chính công thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay Hoa Kỳ trở thành mô hình tiêu biểu trong việc áp dụng Chính phủ Điện tử trong quản lý hành chính, cụ thể là việc "Quản trị qua mạng" (Governing by Network). Bài viết giới thiệu một số thành tựu nổi của Hoa Kỳ trong xây dựng Chính phủ điện tử.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73455
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.