Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7350
Title: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, thị Kim Hương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị quan hệ khách hàng cho Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 84 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7350
ISSN: B1510275
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.