Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73681
Title: Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến nhu yếu phẩm trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên Đại học Cần Thơ khi thực hiện giãn cách xã hội
Authors: Phan, Anh Tú
Trương, Trí Bo
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hành vi mua sắm trực tuyến nhu yếu phẩm trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên Đại học Cần Thơ khi thực hiện giãn cách xã hội. Từ đó, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm giúp các nhà cung cấp nhu yếu phẩm trực tuyến hiểu được hành vi tiêu dùng của sinh viên trong bối cảnh mùa dịch và có những hướng thay đổi hoạt động kinh doanh trong xu thế tiêu dùng mới.
Description: 99 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73681
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.