Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73768
Title: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHO CỘNG ĐỒNG NHỮNG NGƯỜI ĐI BỘ ĐƯỜNG DÀI DÙNG KIẾN TRÚC MICROSERVICES
Authors: Nguyễn, Công Danh
Trần, Công Vinh
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Kiến trúc Microservices là một kiểu kiến trúc phần mềm mới và đang rất phát triển hiện nay. Trong đó các dịch vụ được chia nhỏ để thực hiện một chức năng duy nhất của hệ thống. Việc chia nhỏ các dịch vụ trong kiến trúc Microservices giúp cho hệ thống đơn giản hơn, dễ phát triển hơn, giảm chi phí xây dựng, tăng khả năng thích ứng công nghệ. Kiến trúc Microservices được coi là lời giải ưu việt cho bài toán xây dựng và phát triển hệ thống dựa trên dịch vụ hiện nay. Xuất phát từ những ý nghĩa thực tiễn như vậy, tôi đã thực hiện đề tài luận văn “Phát triển hệ thống cho cộng đồng những người đi bộ đường dài dùng kiến trúc Microservice” để tìm hiểu và áp dụng kiến trúc Microservices trong việc xây dựng và phát triển một ứng dụng cụ thể - ứng dụng web cho cộng đồng Đi bộ đường dài (GoHiking) một dạng mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ địa điểm của họ, chia sẻ kinh nghiệm của họ và giới thiệu địa điểm an toàn để đi bộ đường dài.
Description: 102 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73768
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.