Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73783
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng ở Sóc Trăng trên ứng dụng Lazada
Tác giả: Vương, Quốc Duy
Triệu, Yến Nhi
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng và đề xuất giải pháp làm gia tăng lượng mua hàng trực tuyến của khách hàng. Tình hình mua hàng trực tuyến có tốt hay không so với kiểu mua hàng truyền thống.
Mô tả: 90 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73783
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.