Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73840
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất chuỗi cung ứng Logistic của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Trương Khánh Hân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất chuỗi cung ứng logistic của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng logistic và các mối quan hệ liên quan về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất chuỗi cung ứng logistic.
Description: 94 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73840
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.