Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73953
Title: Kế toán vốn bằng tiền và công nợ tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao bì Minh Trí
Authors: Lê, Tín
Lâm, Ngọc Thảo Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán và tình hình quản lý các khoản mục vốn bằng tiền và công nợ dựa trên số liệu của Công ty TNHH MTV Bao Bì Minh Trí. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền và công nợ của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 132 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73953
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
14.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.