Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74091
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ về tiêu dùng xanh
Authors: Trần, Thị Thu Duyên
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng lý thuyết kết hợp với kết quả nghiên cứu định lượng để đánh giá tầm ảnh hưởng của các nhân tố đến nhận thức của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về tiêu dùng xanh.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74091
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.