Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74129
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long phòng giao dịch Vũng Liêm
Authors: Vũ, Xuân Nam
Võ, Thị Ngọc Trâm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng, hiệu quả hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung của Ngân hàng.
Description: 67 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74129
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.