Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74176
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch Ô Môn
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Khánh Thanh Nhi
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau đây xin được gọi là LienVietPostBank) – Chi nhánh Cần Thơ – PGD Ô Môn, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74176
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
998.86 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.