Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74353
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty TNHH NTCB Thực Phẩm sạch Tân Phát giai đoạn 2018-2020 và 6 tháng đầu năm 2021
Authors: Đinh, Thị Lệ Trinh
Nguyễn, Ngọc Anh Thư
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Nuôi trồng CBTP sạch Tân Phát - Hậu Giang để nắm được thực trạng Công ty. Từ đó, đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74353
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.