Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74779
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả cho xe đạp điện của giới trẻ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Ngọc Thạnh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả cho xe đạp điện của giới trẻ tại TP Cần Thơ. Từ đó, có những giải pháp marketing phù hợp để phát triển thị trường xe đạp điện của giới trẻ tại TP Cần Thơ.
Description: 92 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74779
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.