Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75335
Title: Ảnh hưởng của dính bám đến ứng xử của kết cấu áo đường bê tông nhựa.
Authors: Lê, Quang Huy
Keywords: Dính bám bề mặt
Thí nghiệm cắt
Bê tông nhựa hai lớp
Mô đun chống cắt
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.21-23
Abstract: Bài báo này đề cập đến phân tích ứng suất, biến dạng và độ võng của kết cấu mặt đường bê tông nhựa hai lớp có xét tới điều kiện dính bám giữa hai lớp đó. Các ứng dụng số bằng phần mềm BISAR xem xét ba trường hợp liên kết (không dính bám, dính bám một phần và dính bám hoàn toàn) được thực hiện để xác định rõ ảnh hưởng của liên kết tại bề mặt dính đối với ứng xử kết cấu mặt đường nhựa khi chịu tải trọng tĩnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75335
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.