Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7534
Nhan đề: Những điều kiện bảo đảm cho việc kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Lê, Thị Thúy
Từ khoá: Kiểm soát xung đột
Xung đột lợi ích
Hoạt động công vụ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh Tra;Số 04 .- Tr.30-33
Tóm tắt: Từ trước tới nay, việc định nghĩa thuật ngữ xung đột lợi ích đã là chủ đề của nhiều phương pháp khác nhau, cũng không có một định nghĩa mang tính chất toàn cầu về xung đột lợi ích. Trong một nghiên cứu năm 2005, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra định nghĩa xung đột lợi ích như sau: "Một xung đột lợi ích bao gồm xung đột giữa công vụ và lợi ích cá nhân của công chức, trong đó lợi ích từ năng lực cá nhân của công chức có thể ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm chính thức của họ".
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7534
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.85 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.6.6


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.