Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7547
Title: Dự thảo các quy định có liên quan đến dán nhãn năng lượng cho các nguồn sáng LED phục vụ cho chiếu sáng
Authors: Đặng, Hải Dũng
Keywords: Dán nhãn năng lượng
Nguồn sáng LED
Chiếu sáng
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.15
Abstract: Năm 2010, Quốc Hội thông qua Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những biện pháp chính để đảm bảo cho Luật được thực thi và đi vào cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7547
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_866.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.