Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76429
Title: Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư dạ dày trong quá trình điều trị hoá chất tại Bệnh viện K năm 2020-2021
Authors: Nguyễn, Thị Thuý
Lê, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Ung thư dạ dày
Tình trạng dinh dưỡng
Hoá chất
Suy dinh dưỡng
Ung thư
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 146, Số 10 .- Tr.140-149
Abstract: Ung thư dạ dày là một trong các bệnh lí ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Đây cũng là bệnh ung thư mà người bệnh có tỉ lệ giảm cân và được chẩn đoán suy dinh dưỡng cao. Với mục đích đánh giá thay đổi tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư dạ dày trong quá trình điều trị hoá chất, chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 50 người bệnh ung thư dạ dày trong độ tuổi trưởng thành, đã điều trị phẫu thuật triệt căn và được tiến hành điều trị hoá chất theo phác đồ XELOX, theo dõi và đánh giá các chỉ số: cân nặng, BMI, PG-SGA, hồng cầu, hemoglobin. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trước khi điều trị hoá chất 48% người bệnh có suy dinh dưỡng theo BMI, 94% người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng theo PG-SGA, trong quá trình điều trị cân nặng trung bình giảm từ 47,5 kg còn 46,6 kg, BMI trung bình giảm từ 18,63 còn 18,32 kg/m2. Từ kết quả trên cho thấy tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư dạ dày trong quá trình điều trị hoá chất có xu hướng sụt giảm, cần có kế hoạch can thiệp dinh dưỡng sớm trên các đối tượng người bệnh này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76429
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.