Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78083
Title: Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa RVT của nông hộ ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Võ, Thị Ngọc Lam
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa RVT của nông hộ ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa RVT của nông hộ trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Description: 56 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78083
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.