Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78099
Title: Phân tích rủi ro và các chỉ số tài chính trong trồng dưa hấu của nông hộ ở quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Đặng, Thị Thu Hằng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các rủi ro và các chỉ số tài chính của nông hộ trồng dưa hấu tại quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ từ đó, đề xuất các biện pháp để giúp các nông hộ trồng dưa hấu giảm thiểu rủi ro và nâng cao lợi nhuận.
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78099
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.