Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78202
Title: Tác động của đại dịch COVID-19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phan, Anh Tú
Huỳnh, Thị Thủy Ngân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Description: 78 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78202
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.