Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78271
Title: CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Nguyễn, Phương Tây
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đăng ký và thực hiện, bảo vệ luận văn là hoạt động có tính bắt buộc của mỗi sinh viên để hoàn thành chương trình học tập và tốt nghiệp. Quy trình đăng ký đề tài luận văn hiện nay cho mỗi sinh viên tương đối thủ công. Bắt đầu bằng việc lãnh đạo bộ môn công bố thời gian đề xuất luận văn cho giảng viên, thời gian đăng ký đề tài và thời gian xét duyệt và bắt đầu thực hiện học phần. Giảng viên dựa vào thời gian đó mà triển khai đề tài trên file word, sao đó nộp lại cho lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo bộ môn phải duyệt các đề tài và nếu cần sửa đổi thì giảng viên lại phải nộp lại file word. Sau đó, danh sách đề tài được gửi qua cổng thông tin email của trường. Sinh viên đăng ký đề tài bằng Google Form. Lãnh đạo bộ môn phải tổng hợp lại và duyệt đề tài cho sinh viên. Từ quy trình trên, ta thấy sự phức tạp và tốn thời gian của quá trình triển khai đăng ký đề tài luận văn, nó quá phi tập trung và rời rạc. Từ đó, vấn đề được đặt ra là phải giải quyết vấn đề phi tập trung và phức tạp của quy trình này. Với đề tài “Chuyển đổi số công tác triển khai bảo vệ luận văn ở bộ môn khoa học máy tính” sẽ nghiên cứu quy trình đăng ký đề tài luận văn, quản lý luận văn, quản lý học kỳ… Từ đó triển khai một hệ thống thông tin đáp ứng các chức năng yêu cầu đã được đặt ra, cùng với đó, để hỗ trợ sinh viên dễ dàng hơn khi quyết định lựa chọn đề tài để thực hiện bảo vệ, hệ thống cũng sẽ nghiên cứu và triển khai một hệ thống gợi ý đề tài luận văn phục vụ cho sinh viên. Hệ thống được xây dựng chủ yếu trên ngôn ngữ Javascript/Typescript, với framework express, reactjs, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, và công nghệ GraphQL. Hệ thống được thiết kế theo mô hình Single Page Application (SPA) với nhiều tính năng vượt trội tăng trải nghiệm người dùng trên nền tảng web.
Description: 75 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78271
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.