Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7833
Title: Khảo sát hiện trạng và cơ cấu nuôi trồng thủy sản trên vùng artemia-muối tỉnh Sóc trăng
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Trần, Phước Nghĩa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018 thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 60 hộ của ba xã Vĩnh Phước, Vĩnh Tân và Lai Hòa, nhằm khảo sát hiện trạng, cơ cấu nuôi trồng thủy sản trên vùng chuyên canh Artemia-muối tỉnh Sóc Trăng. Kết quả cho thấy đa phần các hộ nuôi áp dụng mô hình nuôi đơn, mùa khô nuôi Artemia trên toàn bộ diện tích, trong khi mùa mưa nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng hay cá kèo, cua biển chỉ với khoảng 55% diện tích. Kết quả cũng cho thấy, sản lượng và năng suất Artemia năm 2018 tăng đột biến so với năm 2017, cụ thể sản lượng trứng tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017, sản lượng sinh khối tăng gấp 3 lần do thời tiết thuận lợi, đem lại lợi nhuận trung bình 66 triệu/hộ/vụ cho khoảng 1,95 ha canh tác. Ngược lại năng suất sản lượng của các mô hình nuôi mùa mưa không cao chủ yếu do yếu tố thị trường (đầu ra) dẫn đến tỷ suất lợi nhuận không cao, tỷ suất lợi nhuận của mùa mưa dao động 0,45-0,88 tùy thuộc đối tượng nuôi. Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận của mùa khô lại khá cao (1,59), thu nhập lại ổn định vì giá trứng tươi ít thay đổi trong vài năm trở lại đây và giữ vai trò chủ lực trong kinh tế nông hộ. Kết quả từ khảo sát cũng cho thấy người dân ở khu vực Vĩnh Châu Sóc Trăng ý thức được sự bất lợi của biến đổi khí hậu- thời tiết thay đổi bất thường, đồng thời với những khó khăn khác như thiếu vốn đầu tư, thiếu liên kết cho đầu ra sản phẩm cũng như nguồn nhân lực. ế
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7833
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
458.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.