Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7837
Title: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh Hậu Giang
Authors: Trần, Khánh Dung
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hậu Giang giai đoạn năm 2015 – năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Phân tích thực quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hậu Giang. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với thực tiễn để hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng giúp Ngân tăng lợi nhuận, năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7837
ISSN: B1510297
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.