Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78380
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua sắm của người tiêu dùng tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Lê, Thị Thùy Trang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua sắm của người tiêu dùng tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ. Qua đó, đề xuất các giải pháp phù hợp để thu hút khách hàng mua sắm tại siêu thị.
Description: 96 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78380
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.