Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78688
Title: Xác định khả năng chi trả đối với sản phẩm tôm rừng sinh thái Cà Mau của người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Lê, Thị Thu Thảo
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định khả năng chi trả của NTD thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm tôm rừng sinh thái Cà Mau và đề ra một số kiến nghị nâng cao nhận thức cũng như nhu cầu của NTD đối với việc sử dụng thực phẩm sinh thái.
Description: 106 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78688
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.