Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78706
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dương Đông Sáu Tám
Authors: Vương, Quốc Duy
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Đông Sáu Tám. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và nâng cao lợi nhuận của công ty trong thời gian tới.
Description: 161 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78706
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.