Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78833
Title: Ý định quay lại du lịch Thái Lan của du khách Việt Nam - Ứng dụng lý thuyết Broken Windows
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Châu Ngọc Thư
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm chứng minh các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại tham quan du lịch Thái Lan của du khách Việt Nam trên nền tảng của lý thuyết Broken Windows.
Description: 93 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78833
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.