Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78839
Title: Hoàn thiện phương thức hoạt động của HĐND nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Phương thức hoạt động
Hội đồng Nhân dân
Phát triển kinh tế
Xã hội
Ninh Bình
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 602 .- Tr.16-18
Abstract: Trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, trước nhân dân để tham gia có chất lượng và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78839
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.