Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78899
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Hồng Ngự Đông Tháp
Authors: Phan, Đình Khôi
Lê, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồng Ngự - Đồng Tháp (sau đây được gọi là Agribank Hồng Ngự), trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng.
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78899
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.