Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79222
Title: Cần nghiên cứu bổ sung và sửa đổi quy định về giới hạn tải trọng tối đa cho phép của xe hạng nặng lưu hành trên đường bộ tại Việt Nam
Authors: Doãn, Minh Tâm
Keywords: Nghiên cứu bổ sung
Sửa đổi quy định
Giới hạn tải
Xe hạng nặng
Tối đa
Lưu hành tại Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.38-45
Abstract: Theo quy định hiện hành, các quy định về giới hạn tải trọng của xe tải nặng, xe container đang lưu hành tại Việt Nam được lấy theo tiêu chuẩn của Châu Âu (EU). Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, khí hậu và chất lượng công trình đường bộ tại EU khác nhiều so với Việt Nam, cho nên việc áp dụng tiêu chuẩn này cho điều kiện Việt Nam là không phù hợp. Báo cáo điểm qua tình hình các quy định hiện hành về giới hạn tải trọng xe tại một số nước trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa quy định về tải trọng tối đa cho phép của xe tải nặng, xe container khi lưu hành để góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79222
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.