Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7940
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhà hàng xanh của du khách quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Ngô, Phương Quỳnh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhà hàng xanh của du khách quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích du khách quyết định tiêu dùng nhà hàng xanh đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng và phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh bền vững trong thời gian tới.
Description: 110 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7940
ISSN: B1507768
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.