Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79749
Title: Tuyệt đẹp cầu Waterloo biểu tượng của London
Authors: Chu, Mạnh Cường
Keywords: Biểu tượng thủ đô London
Cầu tuyệt đẹp
Waterloo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.49-52
Abstract: Bài báo đã nói lên sự hiếm có một cây cầu nào gắn liền với ý nghĩa vinh quang, thắng lợi và tốt lành như cây cầu Waterloo tại thủ đô London-Anh và đã được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của liên minh thứ bảy, thế kỷ 19 thuộc nữ công nhân- thợ xây. Nhờ vị trí đắc địa ở một khúc quanh của sông, ở đâu trên câu cũng thấy phong cảnh trữ tình từ quận Westminter tới quận South bank, tòa thị sảnh London, bến tàu Canary... Tất cả hiện lên một cách ngoại mục sinh động và thanh bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79749
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.