Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79762
Title: Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh hiện nay
Authors: Dương, Trung Ý
Keywords: Toàn quốc kháng chiến
Bài học
Xây dựng
Bảo vệ tổ quốc
Hiện nay
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.14-20
Abstract: Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với quyết tâm sắt đá, bản lĩnh kiên cường, toàn thể dân tộc Việt Nam đã anh dũng bước vào cuộc chiến đấu oanh liệt, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Sự kiện toàn quốc kháng chiến năm 1946 đã trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường và khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam, để lại nhiều bài học lịch sử quý giá đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79762
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.