Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79894
Title: Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (2010-2020)
Authors: Nguyễn, Huy Hùng
Keywords: Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Kinh tế nông nghiệp
Mục tiêu phát triển
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.93-98
Abstract: Hà Tĩnh là một tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ, với tổng diện tích đất tự nhiên 599.445,1 ha, trong đó có 499.863,1 ha đất nông nghiệp (83,38%)¹. Trong những năm 2010-2020, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp; sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ với những kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79894
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.