Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7999
Title: Ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế nước ót bằng nước muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của artemia franciscana
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Huỳnh, Nguyễn Thúy Vy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm bố trí nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc thay thế nước ót bằng nước muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana. Thí nghiệm được bố trí ở độ mặn 40‰ với tỷ lệ thay thế (TLTT) nước ót bằng nước muối biển pha lần lượt là 0%, 25%, 50%, 75%, 100% tương ứng với 5 nghiệm thức thí nghiệm, có 3 lần lặp lại chomỗi nghiệm thức. Artemia được nuôi trong chai nhựa 1,5 lít với mật độ 200 nauplii/lít tới khi trưởng thành để xác định tăng trưởng, sau đó được nuôi theo cặp cá thể cho theo dõi các chỉ tiêu sinh sản. Tảo Chaetoceros sp. được cho ăn trong 2 ngày đầu và sau đó là thức ăn Artemiacho tới khi kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy tỷ lệ thay thế nước ót bằng nước muối biển (TLTT) ảnh hưởng đến sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana. Sau 14 ngày nuôi tỷ lệ sống dao động từ 65,3-83,2 % và chiều dài đạt từ 5,2-5,7 mm, khi TLTT tăng thì tỷ lệ sống giảm đi nhưng chiều dài thì theo khuynh hướng ngược lại. Về các chỉ tiêu vòng đời của Artemia, TLTT ảnh hưởng không theo quy luật nhưng tuổi thọ của con cái cao gần như gấp đôi con đực ở tất cả các NT. Đối với các đặc điểm sinh sản, kết quả cho thấy khi TLTT gia tăng thì số lần sinh sản của con cái cũng giảm đi, chu kỳ sinh sản kéo dài hơn và sức sinh sản tăng lên vì thế ở các NT có TLTL trên 75% có sức sinh sản tốt nhất kéo theo tổng số phôi cũng cao hơn so với các TLTT khác. Tỷ lệ đẻ trứng thấp nhất ở tỷ lệ thay 100% môi trường nuôi bằng nước muối biển và thay thế 75% -100% nước ót bằng nước muối biển pha cho tỷ lệ sinh trưởng và sinh sản tốt hơn các NT khác.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7999
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
665.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.