Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80775
Title: Nhìn lại quan hệ chính trị hai bờ eo biển Đài Loan trong năm 2020 - 2021
Authors: Ôn, Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Đài Loan
Trung Quốc
Quan hệ hai bờ
Quan hệ chính trị
Quân sự
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .-Tr.39-49
Abstract: Trong hai năm 2020 - 2021, quan hệ hai bờ eo biển trong tình trạng rất căng thẳng. Với Đài Loan, trong hai năm qua bà Thái Anh Văn đưa ra các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những hệ lụy của đại dịch Covid - 19 (năm 2020) và thay đổi các chính đối ngoại trong quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden cùng chủ trương cứng rắn với Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, quan hệ chính trị giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong hai năm 2020 - 2021 có nhiều yếu tố, nhân tố bất ổn mới, với các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng. Các nhân tố này đã đẩy mối quan hệ chính trị hai bờ rơi vào trạng thái căng thẳng, đối đầu, khiến lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự ngày càng tăng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80775
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.