Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81512
Title: Thiết kế cầu trong đô thị
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Thiết kế cầu
Đô thị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 11 .- Tr.30-33
Abstract: Cầu là một trong những công trình kiến trúc lâu đời được nhân loại sử dụng, được xét như là một chỉ số đánh giá sự tiến bộ về năng lực công nghệ, kỹ năng kỹ thuật, cũng như biểu tượng cho tiềm năng kinh tế của một thành phố, của một khu vực hay của một quốc gia. Cầu trong đô thị ngoài mục đích phục vụ các tuyến đường đã có sẵn trong quy hoạch, còn mục đích phát triển khu đô thị hướng tới. Khi thiết kế cầu trong đô thị, cần có những nghiên cứu liên quan đến cả các đối tượng đương đại và lịch sử, thể hiện được vẻ đẹp và chất lượng trực quan. Thiết kế cầu cũng như thiết kế công trình kiến trúc, sự xuất sắc đạt được là nhờ tích hợp khoa học, công nghệ và thẩm mỹ. Kỹ sư thiết kế cầu cần kết hợp với kiến trúc sư, coi việc thiết kế như một quá trình sáng tạo nghệ thuật, hiểu được các nguyên tắc khoa học và kỹ thuật, hợp nhất các khái niệm cơ bản thành một chủ đề thống nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81512
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.