Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81550
Title: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và Mỹ tại tiểu vùng Mekong: Thực trạng và xu hướng
Authors: Bùi, Thanh Tuấn
Keywords: Tiểu vùng Mekong
Đầu tư trực tiếp
Trung Quốc
Mỹ
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.35-46
Abstract: Với vị trí địa chính trị, kinh tế, an ninh quan trọng, Tiểu vùng Mekong trở thành mục tiêu can dự và đầu tư trực tiếp của các nước lớn. Sự hiện diện của các nước lớn ở Tiểu vùng Mekong vừa là cơ hội thúc đẩy chính sách hợp tác đa phương, tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển và bảo đảm lợi ích của các nước, vừa tiềm và xu hướng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và Mỹ ở Tiểu vùng Mekong cũng như những triển khai trên thực địa của hai đại chiến lược BRI và IPS qua lĩnh vực kinh tế, đầu tư ở Đông Nam Á “lục địa”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81550
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.