Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8171
Title: Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong mương vườn dừa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Dương, Nhựt Long
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Trần, Thị Thùy Dung
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong mương vườn dừa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long được thực hiện từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018 nhằm mục tiêu đánh giá sự tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất tôm càng xanh nuôi trong ao và mương vườn dừa, góp phần phát triển mô hình nuôi, nâng cao thu nhập cho người nuôi tôm. Nghiên cứu được thực hiện tại 3 hộ trên huyện Trà Ôn với mật độ thả 6 con/m2. Tôm được thả nuôi với diện tích mặt nước là 3.000 m2, độ sâu mực nước dao động từ 1,2 m, độ sâu mương vườn 1,5 m. Sau khi ương 2,5 tháng thì bắt đầu thu tôm cái và chọn những con đực thả lại tiếp tục nuôi thêm 3,5 tháng nữa thì có thể tiến hành thu hoạch. Kết quả cho thấy các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, pH, oxy, độ kiềm, NH4+, NO2-, PO43-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau 6 tháng nuôi khối lượng trung bình (W) dao động từ 56,3 - 59,1 g/con, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) dao động từ 0,04 - 0,53 g/ngày, tỉ lệ sống trung bình đạt 28,5% dao động trong khoảng 28,7 - 31,5%, năng suất trung bình của cả 3 hộ là 536,7kg/ha năng suất dao động trong các hộ từ 517 - 567 kg/ha. Lợi nhuận giao động dao động từ 20,9 - 28 triệu/ha, tỷ suất lợi nhuận trung bình đạt được 72,0%. Qua kết quả của mô hình thực nghiệm này cho thấy nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa đã mang lại lợi nhuận cao và nhiều kinh nghiệm quý giá cho các vụ mùa sao cho người dân ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8171
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
540.68 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.